-->

Dokumen Sokongan Untuk Permohonan Rayuan BR1M 2017

PENERANGAN KOD ALASAN TIDAK LULUS DAN PEMBUKTIAN DOKUMEN SOKONGAN BR1M 2017


Salinan dokumen yang wajib dikemukakan bagi yang mempunyai tanggungan adalah seperti berikut:

i.Sijil / Surat Pengesahan Cerai / Dekri Nisi / Dekri Nisi Mutlak oleh Jabatan Agama Islam Negeri / Mahkamah Syariah / Mahkamah Tinggi / Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) / JAKOA / Tuai Rumah / Ketua Peribumi @ Ketua Kaum / Ketua Komuniti bagi pasangan (jika status perkahwinan Ibu / Bapa tunggal) atau bagi Ibu /bapa tanggungan (jika status perkahwinan Bujang ); ATAU

ii. Sijil / Surat Pengesahan Mati oleh JPN / JAKOA / Tuai Rumah / Ketua Peribumi @ Ketua Kaum / Ketua Komuniti bagi pasangan (jika status perkahwinan Ibu / Bapa tunggal) atau bagi Ibu / bapa tanggungan (jika status perkahwinan Bujang ); DAN

iii. Sijil lahir tanggungan / daftar anak angkat / Sijil lahir pemohon atau dokumen pembuktian pertalian hubungan jika ibu bapa tidak memohon ; ATAU

iv. Surat hak penjagaan tanggungan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) / Mahkamah / Agensi yang dilantik oleh kerajaan (jika berkenaan).KodAlasan Tidak LulusSalinan Dokumen Perayu / Pasangan / Tanggungan
01No. pengenalan pemohon tidak melepasi tapisan JPN1) Kemukakan pengenalan MyKad / UGAT / PDRM
02Nama pemohon berbeza dengan rekod JPN2) Penyata Pendapatan Tahunan 2016 / Slip Gaji pemohon /
03No. pengenalan pemohon tidak melepasi tapisan UGAT /PDRMpasangan / tanggungan bagi 3 bulan (Jan, Feb, Mac 2017)
04Nama pemohon berbeza dengan rekod UGAT / PDRM
05Semakan rekod agensi / maklumat pada borang mendapati1) Penyata Pendapatan Tahunan 2016 / Slip Gaji pemohon /
pendapatan isi rumah melebihi RM4,000pasangan / tanggungan bagi 3 bulan (Jan, Feb, Mac 2017)
06Semakan rekod agensi / maklumat pada borang mendapati
pendapatan melebihi RM2,000
07Pemohon disenaraikan sebagai penerima Kad Debit Pelajar bagi1) Surat Penangguhan / Berhenti Belajar
tahun 20172) Penyata Pendapatan Tahunan 2016 / Slip Gaji pemohon bagi 3 bulan
(Jan, Feb, Mac 2017)
08Semakan rekod agensi mendapati had kemampuan pemohon
memiliki kenderaan melebihi syarat kelayakan1) Perjanjian Sewa Beli kenderaan
09Semakan rekod agensi mendapati had kemampuan pasangan2) Penyata Pendapatan Tahunan 2016 / Slip Gaji pemohon / pasangan /
memiliki kenderaan melebihi syarat kelayakantanggungan bagi 3 bulan (Jan, Feb, Mac 2017)
10Semakan rekod agensi mendapati had kemampuan tanggungan3) Bukti bayaran jika kenderaan dibiayai oleh pihak ketiga
memiliki kenderaan melebihi syarat kelayakan4) Surat berhenti kerja (jika berkaitan)
11Pemohon berstatus kahwin tetapi tiada maklumat pasangan1) Dokumen Pengenalan Pasangan
12Pemohon berstatus kahwin tetapi maklumat pasangan tidak lengkap2) Penyata Pendapatan Tahunan 2016 / Slip Gaji pasangan bagi 3 bulan
(Jan, Feb, Mac 2017)
13Maklumat tanggungan tidak lengkap1) Dokumen Pengenalan Tanggungan
2) Penyata Pendapatan Tahunan 2016 / Slip Gaji tanggungan bagi 3 bulan
(Jan, Feb, Mac 2017)
14Pendapatan bulanan isi rumah yang dilaporkan melebihi RM4,0001) Penyata Pendapatan Tahunan 2016 / Slip Gaji pemohon / pasangan /
15Pendapatan bulanan yang dilaporkan melebihi RM2,000tanggungan bagi 3 bulan (Jan, Feb, Mac 2017)
16Pemohon tidak melepasi syarat kelayakan had umur memohon1) Dokumen Pengenalan
2) Penyata Pendapatan Tahunan 2016 / Slip Gaji pemohon / pasangan /
tanggungan bagi 3 bulan (Jan, Feb, Mac 2017)
3) Rujuk Bahagian A (Kemukakan Dokumen Berkaitan)
17Permohonan lebih daripada satu kali1) Penyata Pendapatan Tahunan 2016 / Slip Gaji pemohon / pasangan /
tanggungan bagi 3 bulan (Jan, Feb, Mac 2017)
18Pemohon wujud sebagai pasangan permohonan lain1) Sijil Perkahwinan / Sijil Perceraian / Dokumen Pertalian
2) Penyata Pendapatan Tahunan 2016 / Slip Gaji pemohon / pasangan /
tanggungan bagi 3 bulan (Jan, Feb, Mac 2017)
19Pemohon wujud sebagai tanggungan permohonan lain1) Penyata Pendapatan Tahunan 2016 / Slip Gaji pemohon / pasangan /
tanggungan bagi 3 bulan (Jan, Feb, Mac 2017)
20Pasangan telah membuat permohonan lain1) Sijil Perkahwinan / Perceraian
21Pasangan wujud sebagai pasangan pemohon lain2) Penyata Pendapatan Tahunan 2016 / Slip Gaji pemohon / pasangan /
22Pasangan wujud sebagai tanggungan pemohon laintanggungan bagi 3 bulan (Jan, Feb, Mac 2017)
23Tanggungan telah membuat permohonan lain
24Tanggungan wujud sebagai pasangan pemohon lain1) Penyata Pendapatan Tahunan 2016 / Slip Gaji pemohon / pasangan /
25Tanggungan wujud sebagai tanggungan pemohon laintanggungan bagi 3 bulan (Jan, Feb, Mac 2017)
26Percubaan memohon sebagai pasangan lebih daripada 4 kali
27No. pengenalan pasangan / tanggungan tidak melepasi tapisan JPN
28Nama pasangan / tanggungan berbeza dengan rekod JPN1) Dokumen Pengenalan Pasangan / Tanggungan
29No. pengenalan pasangan / tanggungan tidak melepasi tapisan PDRM2) Penyata Pendapatan Tahunan 2016 / Slip Gaji pemohon / pasangan /
30Nama pasangan / tanggungan berbeza dengan rekod PDRMtanggungan bagi 3 bulan (Jan, Feb, Mac 2017)
31No. pengenalan pasangan / tanggungan tidak melepasi tapisan UGAT
32Nama pasangan / tanggungan berbeza dengan rekod UGAT
33Maklumat pasangan perlu pengesahan1) Dokumen Pengenalan Pasangan / Tanggungan
34Maklumat tanggungan perlu pengesahan2) Penyata Pendapatan Tahunan 2016 / Slip Gaji pemohon / pasangan /
tanggungan bagi 3 bulan (Jan, Feb, Mac 2017)
35Pasangan telah disenarai hitam1) Rujuk Kementerian Kewangan Malaysia (MoF)
36Pasangan / Tanggungan meninggal dunia1) Dokumen Pengenalan Pasangan
2) Salinan sijil kematian pasangan
1) Pasport Asal Pasangan & salinan perjalanan pergi balik
37Dokumen pasport pasangan perlu pengesahan2) Penyata Pendapatan Tahunan 2016 / Slip Gaji pemohon / pasangan /
tanggungan bagi 3 bulan (Jan, Feb, Mac 2017)
3) Sijil lahir tanggungan
1) Penyata Akaun Untung Rugi Perniagaan Tahunan 2016
38Maklumat pendapatan pemohon / pasangan / tanggungan perlu2) Penyata Bank Akaun Perniagaan / Persendirian bagi 3 bulan (Jan, Feb,
pengesahanMac 2017)
1) Surat Pengesahan tamat belajar/ Penamatan Perkhidmatan
39Pemohon tidak menetap di Malaysia / belajar di luar negara2) Penyata Pendapatan Tahunan 2016 / Slip Gaji pemohon / pasangan /
berdasarkan rekod agensitanggungan bagi 3 bulan (Jan, Feb, Mac 2017)
1) Salinan Pasport / Visa Pasangan / tanggungan yang lengkap
41Dokumen pasport pasangan telah tamat tempoh / tidak dinyatakan2) Penyata Pendapatan Tahunan 2016 / Slip Gaji pemohon / pasangan /
42Dokumen pasport tanggungan telah tamat tempoh / tidak dinyatakantanggungan bagi 3 bulan (Jan, Feb, Mac 2017)
3) Tarikh tamat tempoh pasport / visa mestilah pada atau selepas 31 Mei 2017
1) Penyata Pendapatan Tahunan 2016 / Slip Gaji pemohon / pasangan /
43Pendapatan di borang perlu pengesahantanggungan bagi 3 bulan (Jan, Feb, Mac 2017)
1) Rujuk Bahagian A (Kemukakan Dokumen Berkaitan)
45Status perkahwinan perlu pengesahan2) Sijil Perkahwinan
46Tarikh perceraian / kematian pasangan memerlukan pengesahan3) Penyata Pendapatan Tahunan 2016 / Slip Gaji pemohon / pasangan /
dokumen sokongantanggungan bagi 3 bulan (Jan, Feb, Mac 2017)


sumber : LHDN 

Jadual Pembukaan Kaunter Rayuan BR1M 2017
Bermula 3 April sehingga 31 Mei 2017Dapatkan update terkini dari saya terus ke email anda:

0 Response to "Dokumen Sokongan Untuk Permohonan Rayuan BR1M 2017"

Catat Komen

Sila komen jangan malu-malu. Saya sedia mendengar